Tanysgrifio

English
Eisiau gwybod mwy?

Rydyn ni’n deall bod anghenion pob ysgol yn wahanol, felly rydyn ni’n cynnig ystod o wahanol lefelau prisiau i weddu i’ch anghenion unigol.

Cysylltwch â ni ar y ffurflen gyswllt isod am fwy o wybodaeth.

Dyma'r camau rydyn ni'n eu cymryd er mwyn creu eich pecyn personol.

1. Dweud Helo

Cofrestrwch isod i dderbyn mwy o wybodaeth ar ein opsiynau tanysgrifio ac i drefnu galwad fideo.

2. Darganfod Mwy

I drafod ymhellach, dewiswch slot ar y ddolen yn yr e-bost er mwyn trefnu galwad fideo. Bydd yr alwad yn ein helpu ni i ddeall mwy am eich anghenion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

3. Cynllun Personol

Pan fyddwch chi'n hapus, byddwn ni'n darparu cynllun a chost wedi'u personoli i chi, yn eich sefydlu, ac yn sbarduno eich dysgwyr i ddarllen yn y Gymraeg!

Diddordeb?

Llenwch y ffurflen isod i dderbyn mwy o wybodaeth.