Ein Hawduron a Darlunwyr

English

Byddwn bob amser yn ymdrechu i sicrhau bod ein llyfrau’n cael eu creu gan yr awduron a’r darlunwyr Cymraeg gorau o Gymru.

Dyma rai o’n cyfranwyr gwych hyd yma gyda llawer mwy i ddod. Os hoffech weld rhai awduron neu ddarlunwyr penodol ar ein gwefan, rhowch wybod i ni!

Awduron

Carys Glyn
Nia Morais
Meilyr Siôn
Siôn Tomos Owen
Darllen Co.
Gareth Evans-Jones
Catrin Stevens
Lleucu Fflur Lynch
Iestyn Tyne
Anni Llŷn
Rhiannon Williams
Esyllt Nest Roberts
Haf Llewelyn
Elidir Jones
Casia Wiliam

Darlunwyr

Mim Gibbs
Jacob Fell
Wayne Harris
Rhys Bevan-Jones
Lily Mŷrennyn
David Gregory
Iestyn Tyne
Osian Roberts
Lia Pritchard
Owain Roberts
Sioned Medi Evans
Osian Grifford
Lleucu Gwenllian
Claire Mabbett
Efa Blosse-Mason
Mary Bath
Ross Martin
Megan Elsey
Telor Gwyn
Darllen Co