Ein Hawduron a Darlunwyr

English

Byddwn bob amser yn ymdrechu i sicrhau bod ein llyfrau’n cael eu creu gan yr awduron a’r darlunwyr Cymraeg gorau o Gymru.

Dyma rai o’n cyfranwyr gwych hyd yma gyda llawer mwy i ddod. Os hoffech weld rhai awduron neu ddarlunwyr penodol ar ein gwefan, rhowch wybod i ni!

Awduron

Elidir Jones
Meilyr Siôn
Catrin Stevens
Anni Llŷn
Siôn Tomos Owen
Luned Aaron
Huw Aaron
Haf Llewelyn
Iestyn Tyne
Rhiannon Lloyd Williams
Nia Morais
Megan Angharad Hunter
Gareth Evans-Jones
Darllen Co.
Esyllt Nest Roberts
Lleucu Fflur Lynch
Carys Glyn
Casia Wiliam

Darlunwyr

Huw Aaron
Lily Mŷrennyn
Osian Roberts
Telor Gwyn
David Gregory
Darllen Co
Osian Grifford
Wayne Harris
Efa Blosse-Mason
Mary Bath
Iestyn Tyne
Sioned Medi Evans
Lia Pritchard
Ross Martin
Claire Mabbett
Owain Roberts
Joshua James Morgan
Jacob Fell
Sam Tobias John
Mim Gibbs
Lleucu Gwenllian
Rhys Bevan-Jones
Megan Elsey
Corb Davies