Ein Hawduron a Darlunwyr

English

Byddwn bob amser yn ymdrechu i sicrhau bod ein llyfrau’n cael eu creu gan yr awduron a’r darlunwyr Cymraeg gorau o Gymru.

Dyma rai o’n cyfranwyr gwych hyd yma gyda llawer mwy i ddod. Os hoffech weld rhai awduron neu ddarlunwyr penodol ar ein gwefan, rhowch wybod i ni!

Awduron

Gareth Evans-Jones
Haf Llewelyn
Nia Morais
Casia Wiliam
Siôn Tomos Owen
Elidir Jones
Darllen Co.
Carys Glyn
Lleucu Fflur Lynch
Rhiannon Williams
Meilyr Siôn
Anni Llŷn

Darlunwyr

Claire Mabbett
Sioned Medi Evans
Mary Bath
Lily Mŷrennyn
Jacob Fell
Lia Pritchard
Ross Martin
Telor Gwyn
Lleucu Gwenllian
Hanna Harris
Rhys Bevan-Jones
Megan Elsey
Darllen Co
Mim Gibbs
Efa Blosse-Mason