Ein Hawduron a Darlunwyr

English

Byddwn bob amser yn ymdrechu i sicrhau bod ein llyfrau’n cael eu creu gan yr awduron a’r darlunwyr Cymraeg gorau o Gymru.

Dyma rai o’n cyfranwyr gwych hyd yma gyda llawer mwy i ddod. Os hoffech weld rhai awduron neu ddarlunwyr penodol ar ein gwefan, rhowch wybod i ni!

Awduron

Darllen Co.
Lleucu Fflur Lynch
Nia Morais
Meilyr Siôn
Gareth Evans-Jones
Casia Wiliam
Anni Llŷn
Siôn Tomos Owen
Carys Glyn
Elidir Jones

Darlunwyr

Jacob Fell
Sioned Medi Evans
Rhys Bevan-Jones
Lia Pritchard
Lleucu Gwenllian
Megan Elsey
Hanna Harris
Darllen Co
Lily Mŷrennyn
Efa Blosse-Mason
Telor Gwyn
Mim Gibbs
Claire Mabbett